نمایش دادن همه 4 نتیجه

ساچمه فلزی قطر 10 با کد فنی C-M-BlBr-10D

ساچمه های عمومی پرکاربرد معمولا اندازه های ساچمه ها اینچی یا میلی متری هستند ساچمه های میلی متری معمولا نهایتا در فواصل دهم میلیمتر و ساچمه های اینچی معمولا مضربی از 1/16 (0.0625) اینچ یا 1.5875 میلی متر هستن

ساچمه فلزی قطر 11 با کد فنی C-M-BlBr-11D

ساچمه های عمومی پرکاربرد معمولا اندازه های ساچمه ها اینچی یا میلی متری هستند ساچمه های میلی متری معمولا نهایتا در فواصل دهم میلیمتر و ساچمه های اینچی معمولا مضربی از 1/16 (0.0625) اینچ یا 1.5875 میلی متر هستن

ساچمه فلزی قطر 12 با کد فنی C-M-BlBr-12D

ساچمه های عمومی پرکاربرد معمولا اندازه های ساچمه ها اینچی یا میلی متری هستند

ساچمه فلزی قطر 9/5 با کد فنی C-M-BlBr-9.5D

ساچمه های عمومی پرکاربرد معمولا اندازه های ساچمه ها اینچی یا میلی متری هستند