• بلبرینگهای خودروی
  • 3
  • 1
  • 2

سخن مدیرعامل

با استعانت به خداوند متعال و با تکیه بر دانش و تجربه ای گسترده در زمینه انواع بلبرینگ بر آن شدیم تا سهمی هرچند کوچک در رشد و توسعه میهن عزیزمان داشته باشیم
 

شماره تلفن ها:
021-33927698-33938737-33116723
33919624-33919568
دورنگار:33982480
شماره سامانه پیام كوتاه : 30002573927698

آدرس: تهران خیابان امیركبیر كوچه ناظم الاطبا شماره 109

شركت صدرابلبرینگ پارسیان

آدرسهای الكترونیكی:
info@sadratradingco.com
info@sadrabearing.ir
 
 

محصولات